Договір публічної оферти

Договір публічної оферти

Фізична особа-підприємець Савенко Сергій Вікторович, дата запису: 23 липня 2021 року, номер запису: 2004450000000014620, паспорт серії: ЕВ 076804, виданий Олександрівським РВ УМВС України в Кіровоградській області 21 жовтня 1968 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2513110357, зареєстроване місце проживання: 28042, Кіровоградська обл., смт. Нова Прага, вул. Набережна, буд. 6 (далі – «Виконавець») з одного боку, та будь-яка особа, яка є користувачем веб-сайту https://www.savastudio.com.ua/ (далі – «Замовник»), з іншого боку,  які надалі при спільному згадуванні іменуються «Сторони», уклали цей Договір публічної оферти (далі - «Договір»), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця укласти Договір про надання послуг, перелік яких, та умови надання викладені на веб-сайті https://www.savastudio.com.ua/.

При замовленні та оплаті послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Виконавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Замовником договір про надання послуг на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. Акцепт - надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника договору про надання послуг Сторонами.

1.3. Веб-сайт - сайт Виконавця в мережі Інтернет за адресою https://www.savastudio.com.ua/, який створений для укладення договорів про надання послуг на підставі ознайомлення Замовника із запропонованим Виконавцем описом послуг.

1.4. Замовник - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, яка відвідала Веб-сайт та акцептувала даний Договір.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору про надання послуг в повному обсязі, без підпису письмового примірника Сторонами.

2.2. Договір має юридичну силу відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору про надання послуг, підписаному Сторонами.

2.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

2.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього Договору:

 • факт реєстрації Замовника на Веб-сайті Виконавця та оформлення Замовлення Послуг Виконавця на Веб-сайті Виконавця;
 • оплата послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця;
 • письмове (в тому числі в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Виконавця про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на сайті.
 • підтвердження замовлення шляхом натискання кнопки «Підтвердити Замовлення» на Веб-сайті у Розділі «Кошик».
 • оформлення замовлення в телефонному режимі з Виконавцем.

2.5. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику послуги, обрані Замовником на Веб-сайті Виконавця, а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені послуги.

3.2. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

3.3. Виконавець підтверджує, що має право на здійснення діяльності у сфері надання послуг, у відповідності з вимогами діючого законодавства України.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Виконавець зобов’язаний:

4.1.1. виконувати умови даного Договору;

4.1.2. надати Замовнику послуги належної якості;

4.1.3. повністю повернути Замовнику оплачену суму за замовлену на Веб-сайті послугу у разі попередження Виконавця за 12 (дванадцять) годин до обраної (заброньованої) Замовником дати та часу для надання послуги. У разі порушення Замовником встановленого строку така сума не підлягає поверненню та залишається в повному розмірі у Виконавця;

4.1.4. повністю повернути Замовнику оплачену суму за придбання курсу послуг у разі попередження про відмову у його проходженні за 12 (дванадцять) годин до обраної (заброньованої) дати та часу для надання першої послуги в курсі;

4.1.5. частково повернути Замовнику оплачену суму за придбання курсу послуг у разі не повідомлення Виконавця за 12 (дванадцять) годин до обраної (заброньованої) дати та часу для надання першої послуги в курсі. В такому випадку поверненню підлягає лише залишок послуг, які входять до обраного Замовником курсу за виключенням вартості послуг про відмову від якої Виконавцем не було попереджено Замовника.

4.1.6. не завершувати надання послуг Замовнику у разі порушення ним норм коректної поведінки, зокрема, але не виключно застосування фізичної сили, грубість, непристойні (інтимні) пропозиції щодо Виконавця та/або його працівників (майстрів);

4.1.7. не завершувати / відмовити Замовнику в наданні послуг (для збереження життя та здоров’я Замовника) у разі наявності протипоказань до їх надання, зокрема, але не виключно – підвищена / низька температура, кровотеча, гнійні процеси, нашкірні висипи, психологічні хвороби, головні болі, цукровий діабет, гіпертонія, пухлини тощо;

4.1.8. не завершувати / відмовити Замовнику в наданні послуг (для збереження життя та здоров’я Замовника) у разі перебування ним в стані алкогольного сп’яніння або під дією наркотичних речовин;

4.1.9. об’єктивно інформувати Замовника про послуги та умови їх надання на Веб-сайті.

4.2. Виконавець має право: 

4.2.1. в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору;

4.2.2. не завершувати / відмовитись від надання послуг Замовнику у разі порушення ним умов цього Договору, зокрема, з підстав некоректної поведінки (перебування в стані алкогольного сп’яніння, під дією наркотичних речовин, застосування фізичної сили, грубість, непристойні (інтимні) пропозиції), як в минулому, так і під час надання послуг працівниками Виконавця (майстрами);

4.2.3. на відшкодування збитків / утримання оплаченої Замовником суми за надання послуг у разі порушення, невиконання або неналежного виконання Замовником своїх зобов’язань за цим Договором та Договором про надання послуг, зокрема:

• утримати 40% (транспортні витрати) від оплаченої Замовником суми за надання послуг на Веб-сайті у разі недотримання Замовником коректної поведінки щодо працівників Виконавця (майстрів) під час надання послуг та після відповідної відмови Виконавця у наданні / продовженні наданні послуг Замовнику;

• утримати 40% (транспортні витрати) від оплаченої Замовником суми за надання послуг на Веб-сайті у разі перебування Замовника в стані алкогольного сп’яніння або під дією наркотичних речовин під час надання послуг та після відповідної відмови Виконавця у наданні / продовженні наданні послуг Замовнику;

• утримати 40% (транспортні витрати) від оплаченої Замовником суми за надання послуг на Веб-сайті у разі наявності протипоказань до їх надання, зокрема, але не виключно – підвищена / низька температура, кровотеча, гнійні процеси, нашкірні висипи, психологічні хвороби, головні болі, цукровий діабет, гіпертонія, пухлини, які були виявлені працівниками Виконавця (майстром) та після відповідної відмови Виконавця у наданні / продовженні наданні послуг Замовнику.

4.3. Замовник зобов’язаний: 

 • ознайомитись з інформацією про послуги, яка розміщена на Веб-сайті Виконавця;
 • своєчасно оплатити і отримати Замовлення на умовах цього Договору;
 • завчасно (за 12 годин до першого сеансу надання послуги в курсі) повідомити про необхідність в зміні обраної (заброньованої) дати та часу для надання послуг Виконавцем;
 • повідомити Виконавця або працівників Виконавця (майстрів) про наявність протипоказань до надання послуг Виконавця, зокрема, але не виключно – підвищена / низька температура, кровотеча, гнійні процеси, нашкірні висипи, психологічні хвороби, головні болі, цукровий діабет, гіпертонія, пухлини;
 • дотримуватись коректної поведінки щодо працівників Виконавця (майстрів) та повністю виключити застосування фізичної сили, грубість, непристойні (інтимні) пропозиції, що направлені до працівників Виконавця (майстрів);
 • не загрожувати життю та здоров’ю працівників Виконавця (майстрів);
 • не перебувати в стані алкогольного сп’яніння або під дією наркотичних речовин під час надання послуг Виконавцем.

4.4. Замовник має право: 

 • оформити Замовлення послуг, зазначених на відповідній сторінці Веб-сайту;
 • повністю повернути оплачену суму за замовлену на Веб-сайті послугу у разі попередження Виконавця за 12 (дванадцять) годин до обраного (заброньованого) часу для надання послуги. У разі порушення встановленого строку сума не підлягає поверненню та залишається в повному розмірі у Виконавця;
 • повністю повернути оплачену суму за придбання курсу послуг у разі попередження Виконавця про відмову у його проходженні за 12 (дванадцять) годин до обраного (заброньованого) часу для надання першої послуги в курсі;
 • частково повернути оплачену суму за придбання курсу послуг у разі не повідомлення Виконавця за 12 (дванадцять) годин до обраного (заброньованого) часу для надання першої послуги в курсі. В такому випадку поверненню підлягає залишок послуг, які входять до обраного Замовником курсу за виключенням вартості послуг про відмову від якої Виконавцем не було попереджено Замовника.
 •  отримати знижку в 10% на послуги Виконавця у разі запізнення працівників Виконавця (майстрів) до Замовника;
 • повернути 10% від вартості послуг Виконавця у разі запізнення працівників Виконавця (майстрів) у разі попередньої та повної оплати послуг на Веб-сайті;
 • на повернення 60% від оплаченої суми за надання послуг на Веб-сайті у разі недотримання Замовником коректної поведінки щодо працівників Виконавця (майстрів) та відповідної відмови у надані послуг Виконавцем;
 • на повернення 60% від оплаченої суми за надання послуг на Веб-сайті у разі наявності протипоказань до їх надання, зокрема, але не виключно – підвищена / низька температура, кровотеча, гнійні процеси, нашкірні висипи, психологічні хвороби, головні болі, цукровий діабет, гіпертонія, пухлини, які були виявлені працівниками Виконавця (майстром) та після відповідної відмови Виконавця у наданні / продовженні наданні послуг Замовнику;
 • на повернення 60% від оплаченої суми за надання послуг на Веб-сайті у разі перебування в стані алкогольного сп’яніння або під дією наркотичних речовин та відповідної відмови Виконавця у надані послуг;
 • вимагати від Виконавця надання послуг відповідно до умов цього Договору.

5. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Замовник самостійно оформлює замовлення послуг на Веб-сайті шляхом обрання, переміщення обраних послуг до «Кошика» та після натискання кнопки «Підтвердити Замовлення» на Веб-сайті у Розділі «Кошик», або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаному в розділі контактів на Веб-сайті Виконавця.

5.2. Строк обробки замовлення становить не більше 20 хвилин з моменту його оформлення Замовником.

5.3. Вимоги до строку обробки замовлення, які встановлені пунктом 5.2. Договору поширюються лише на робочий час Виконавця, який відображений на Веб-сайті, зокрема, в Розділі «Контакти».

6. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

6.1. Ціна кожної окремої послуги визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту. Ціна Договору (вартість Замовлення) визначається шляхом додавання цін всіх обраних Замовником послуг.

6.2. Замовник оплачує послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України – гривні. Сторони погоджуються, що еквівалентна вартість послуг, визначена на відповідній сторінці Веб-сайту в доларах США, сплачується Замовником в гривні у відповідності до офіційного курсу гривні до курсу долара США, встановленого Національним банком України на день виставлення відповідного рахунку за послуги Виконавцем.

6.3. Оплата послуг Виконавця здійснюється Замовником шляхом:

• перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця (якщо Замовником є фізична або юридична особа) або

• за допомогою інших платіжних засобів, які вказані на Веб-сайті Виконавця (якщо Замовником є фізична особа).

6.4. Моментом оплати послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

6.5. Оплата за послуги здійснюється Замовником не пізніше моменту завершення надання Виконавцем замовлених послуг.

7. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ

7.1. Правила надання та отримання послуг зазначені на відповідній сторінці Веб-сайту та є невід’ємними частинами даного Договору.

Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання послуг, Замовник може з'ясувати у Виконавця за контактними даними, зазначеними на Веб-сайті Виконавця, або в Розділі 12 «Реквізити Виконавця» даного Договору.

7.2. Факт отримання послуг Замовником підтверджується оплатою таким Замовником послуг Виконавця.

7.3. Замовник, який не попередив про відмову від послуг за 12 (дванадцять) годин до обраного (заброньованого) часу та яким відповідно не було здійснено оплату послуг Виконавця через Веб-сайт має можливість замовити послуги Виконавця лише після 100% попередньої оплати таких послуг через Веб-сайт.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.3. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

8.4. Виконавець не несе відповідальності за ненадання або неналежне надання послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої (будь-яких) третьої особи та /або настання форс-мажорних обставин).

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.

9.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади, резидентом якої є Замовник та/або Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов'язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.

10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

10.1. Надаючи свої персональні дані на Веб-сайті при реєстрації або оформленні Замовлення, Замовник надає Виконавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

10.2. Виконавець зобов'язується не розголошувати отриману від Замовника інформацію. Не вважається порушенням надання Виконавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Виконавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Замовником, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

10.3. Замовник несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Виконавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Замовника або невідповідністю її дійсності.

11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

11.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

11.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором.

11.3. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Сторони погодили, що строк дії цього Договору не може становити менше 3 (трьох) календарних місяців.

11.4. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.

12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа-підприємець Савенко Сергій Вікторович

Дата запису: 23 липня 2021 року

Номер запису: 2004450000000014620

Місцезнаходження: 28042, Кіровоградська обл., смт. Нова Прага, вул. Набережна, буд. 6

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2513110357

Номер засобу зв’язку: +38 (063) 723 59 20

Електронна адреса: admin@savastudio.com.ua 

Залишились запитання?


Якщо у вас залишились питання, будь ласка зверніться до наших фахівців за додаковою інформацією або, якщо ви маєте пропозиції щодо співпраці, надсилайте їх на зазначену електронну скриньку.


 
Замовлення